Das engagierte, kompetente, einzigartige Repro Ruppert-Team

Thomas Schulz

Geschäftsführung und Leitung Vertrieb
Fon: 069 209746-0
E-Mail: schulz@repro-ruppert.de

Julia Petri

Handel (Bürobedarf)
Fon: 069 209746-0
E-Mail: info@repro-ruppert.de

Roland Jung

Vertrieb Druck und Werbetechnik
Fon: 069 209746-0
E-Mail: jung@repro-ruppert.de

Christian Beitler

Leitung Produktion
Fon: 069 209746-0
E-Mail: info@repro-ruppert.de

Martina Beitler

Auftragsannahme Druck und Produktion
Fon: 069 209746-20
E-Mail: info@repro-ruppert.de

Fernando de Oliveira

Produktion
Fon: 069 209746-0
E-Mail: info@repro-ruppert.de

Doris Tachezy

Produktion
Fon: 069 209746-0
E-Mail: info@repro-ruppert.de

Jutta Sievers

Buchhaltung
Fon: 069 209746-0
E-Mail: info@repro-ruppert.de

Außendienst

Fahrer
Fon: 069 209746-20
E-Mail: fahrer@repro-ruppert.de